Hava ve yağ için filtre kartuşları

     

 • Yağ ayırıcılar
 • Hava ayırıcılar
 • D. Hunter, Pall, Hydac, Spirax Sarco vb. gibi en ünlü üreticilerin yedek filtreleri.
 • Doğal gaz filtrelemesi için filtre kartuşları
 • Hava filtreleme için kartuşlar
 • Yağ filtreleme için kartuşlar
 • Yakıt filtreleri
 • Yağ buharı arıtımı için filtre kartuşları
 • Vakum pompaları için filtreler
 • Kompresörler için filtreler
 • Gaz türbinleri ve ince toz toplayıcılar için kartuşlar

* Tüm filtreler ve filtre kartuşları teknik bilgi formlarına ve en tanınmış laboratuvarların sertifikalarına sahiptir.

* Müşteri talebine göre özel ölçü ve kalitede filtre ve filtre kartuşları sunmaktayız.

TOP