HİDROJEN PEROKSİT

Görünümü : Açık Mavi Renk

Kimyasal adı : Hydrogen Peroxide

Kimyasal Formülü : H2 O2

Konsantrasyon : 50 ± 1% (wt.)

Ambalaj Şekli : 1100 kg IBC tanklarda

Tanımı ve Kullanımı :

Hidrojen peroksit (H2O2) açık mavi renkte; sulandırıldığında ise renksiz hale gelen bir bileşiktir. Hidrojen peroksitin akmazlık değeri, sudan daha yüksektir.

Hidrojen peroksit, a, kimyasal bileşik , formül ile H2O2 . Saf formunda, bir kokusu olan sıvı biraz daha, viskoz fazla su . Hidrojen peroksit, basit peroksittir(oksijen-oksijen tekli bağa sahip bir bileşiktir ). Bir oksitleyici , ağartma maddesi ve dezenfektan olarak kullanılır .

Hidrojen peroksit kararsızdır ve baz veya bir katalizör varlığında yavaş yavaş ayrışır. İstikrarsızlığı nedeniyle, hidrojen peroksit tipik olarak zayıf asitli bir çözeltide bir stabilizatör ile birlikte depolanır. Hidrojen peroksit, insan vücudu da dahil olmak üzere biyolojik sistemlerde bulunur. Hidrojen peroksit kullanan veya bozan enzimler peroksidazlar olarak sınıflandırılır.

H2O2'nin kaynama noktası, sudan yaklaşık 50 ° C daha yüksek olan 150.2 ° C olarak ekstrapolasyona tabi tutulmuştur. Uygulamada hidrojen peroksit, bu sıcaklığa ısıtıldığında potansiyel olarak patlayıcı termal ayrışma geçirir . Düşük basınç altında düşük sıcaklıklarda güvenle damıtılabilir.

Kullanım Alanları

  • Hidrojen Peroksit beyazlatma, sterilizasyon ve kimya endüstrisinde kullanılan güçlü, çevre dostu yükseltgen maddedir. Kalıntı bırakmadan yok olabilen, toksik olmayan, kolay bulunabilen ve geniş kullanım alanı olan bir sıvıdır. Hidrojen Peroksit çeşitli saflık derecelerinde Bandırma’daki tesisimizde yüksek kalite standartlarında üretilmektedir.
  • Dünyada en fazla Hidrojen peroksit kullanan bu endüstri kamu baskısı ve yasalarla beyazlatma proseslerinde klor kullanılmaması yönünde zorlanmaktadır. Özellikle mekanik beyazlatmada, geri dönüşüm ve ağaç içerikli olmayan elyaflarda, desteklenen diğer KRAFT beyazlatma kimyasalları kadar etkilidir.
  • Hidrojen Peroksit doğal selüloz ve organik elyaflarda tercih edilen bir ajandır. Beyazlatıcısı pamuk, yün ve ipek için faydalı, yüksek beyazlatma ve düşük elyaf hasarları veren bununla birlikte minumum atık problemleri olan bir maddedir.
  • Günümüzde aseptik paketleme, gıda beyazlatma ve koruma, mikrobiyal kontrol, saç ürünleri ve ilaç sektöründe kullanılmaktadır.
  • Yüzme havuzu temizliğinde şoklama kimyasalı, koku giderme ve atık dökülmesine karşı nehir ve lagünler de acil önlem olarak kullanışlıdır. Birçok su uygulamalarında Ultraviyole radyasyon, ozon ya da metal katalistlerle geliştirilmiş oksidasyon teknolojileri Hidrojen Peroksitle kombine olarak kullanıldığında faydalı olmaktadır. Bu form içme suyundaki tadı ve keskin kokuyu bozan, tekstil atıklarındaki renkli boya ve çok çeşitli organik safsızlıkları gideren güçlü hidroksil radikalleridir.
  • Hidrojen Peroksit güçlü bir oksitleme ajanıdır. Stabilize edilmiş hidrojen peroksitte aktif oksijen çok yavaş bir şekilde açığa çıkar. Fakat aktif oksijenin açığa çıkışı metal, organik ya da alkalilerle karıştığında çok süratli olmaktadır. Bu özelliği nedeniyle güvenli sevkıyat için özel önlemler alınmasını gerektirmektedir. 
TOP